Aktualny stan kolejek

Kolejka Ilość osób w kolejce Czas oczekiwania
Rejestracja pojazdu
Wyrejestrowanie Pojazdu
Odbiór dowodu rejestracyjnego
Transport, OSK
Publiczny transport zbiorowy
Prawa Jazdy - Wydawanie
Prawa Jazdy - Zaswiadczenia
Zatrzymane Prawa Jazdy
Prawa Jazdy Sprawy 24 pkt. oraz inne