!!! PODGLĄD STANU KOLEJKI !!!

Elektroniczna rejestracja kolejki do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Mielcu

Aby zarejestrować się do kolejki należy wybrać interesującą nas usługę, następnie wybrać dogodną datę oraz godzinę, podać swoje imię, nazwisko i adres email. W celu zatwierdzenia formularza rezerwacyjnego należy zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wcisnąć przycisk. dalej. Na wskazany w formularzu adres poczty zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia zgłoszenia.W umówionym terminie (przed wybraną godziną) wpisz KOD w bileterze i pobierz bilet tradycyjny z systemu kolejkowego. Czekaj na wywołanie przez pracownika.

 • rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja

 • elektroniczna rejestracja kolejki pozwala na umówienie wizyty w Wydziale Komunikacji z maksymalnie 30 dniowym wyprzedzeniem

 • w dniu wizyty w Wydziale Komunikacji, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wpisując kod na monitorze dotykowym biletera

 • nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji

 • spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością pobrania bieżącego biletu do kolejki w celu załatwienia sprawy

 • zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy

 • jeśli nie mogą Państwo wybrać daty z kalendarza oznacza to, że na dany dzień nie ma już wolnych miejsc w systemie elektronicznej rejestracji do kolejki.

 • brak miejsc w systemie elektronicznej rejestracji kolejki nie oznacza braku miejsc w danym dniu w kolejce tradycyjnej obsługiwanej przez bileter w Wydziale Komunikacji.

Rejestracja pojazdu

A

 • rejestracja pojazdu stała i czasowa (tablice tymczasowe)
 • przerejestrowanie pojazdu
 • zmiana rodzaju, zmiana konstrukcyjna
Wyrejestrowanie Pojazdu

B

 • wyrejestrowanie pojazdu

 • zgłoszenie sprzedaży

 • odbiór dowodu zatrzymanego przez policję

 • wtórnik tablicy rejestracyjnej

 • tablica na bagażnik

 • wycofanie czasowe i przywrócenie do ruchu

 • VAT, zaświadczenia

Odbiór dowodu rejestracyjnego

C

 • odbiór dowodu rejestracyjnego

 • wymiana, utrata, zniszczenie dowodu rejestracyjnego

 • dopisanie, wykreślenie współwłaściciela

 • utrata, zniszczenie karty pojazdu, nalepki na szybę

 • zmiana adresu, nazwiska

 • hak, gaz, taxi, L

 • tabliczka znamionowa, nowy numer nadwozia

 • niezgodność danych w dowodzie rejestracyjnym

 • zastaw rejestrowy

Transport drogowy, zarządzaniem ruchem na drogach

H

 • organizacja ruchu na drogach powiatowych i gminnych

 • wykorzystanie dróg w sposób szczególny, zezwolenia na wjazd
 • zaświadczenia na krajowe przewozy rzeczy i osób, na potrzeby własne
 • licencje i zezwolenia na krajowy transport drogowy osób i rzeczy
Publiczny transport zbiorowy

I

 • publiczny transport zbiorowy

Ośrodki szkolenia kierowców

H

 • ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy nauki jazdy

Prawa Jazdy - Wydawanie

D

 • wydanie prawa jazdy
 • profil kandydata na kierowce PKK
 • kursy reedukacyjne
 • pojazdy uprzywilejowane
 • prawo jazdy międzynarodowe
Prawa Jazdy - Zaswiadczenia

E

 • zaświadczenia

 • korespondencja zagraniczna
Zatrzymane Prawa Jazdy

F

 • prawa jazdy zatrzymane wyrokiem sądu

 • skierowanie - badania lekarskie i psychologiczne
 • zwrot prawa jazdy
Prawa Jazdy Sprawy 24 pkt. oraz inne

G

 • 24 punkty karne

 • przekroczenie prędkości powyżej 50km/h
 • alimenty
 
 
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rejestracji w kolejce oraz na otrzymywanie na (podany w formularzu) adres e-mail oraz numer telefonu, informacji dotyczącej niniejszej rezerwacji. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Mielecki z siedzibą w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6, telefon kontaktowy: 177800400, email: starostwo@powiat-mielecki.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wykazanego celu.Przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały przekazane i nie dłużej niż 60 dni. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wykazanego celu. Nadzór nad przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora prowadzi Inspektor Ochrony Danych Osobowy Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozliwy jest pod adresem siedziby Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz adresem poczty elektronicznej iodo@powiat-mielecki.pl